Wat is CPS?.

CPS is de afkorting voor Cost-Per-Sale. Dit zijn de kosten per verkoop. Bij deze advertentiesoort is het mogelijk om een vast bedrag uit te keren of een vast percentage.